Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640)

VIAF: 36947664XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Alternate names

 • Mathias Casimir Sarbiewski
 • Mathias Casimirus Sarbiewski
 • Maciej Kazimierz Sarbiewski
 • Maciei Kazimierz Sarbiéwski
 • Mathias Casimir
 • Matthias Casimir
 • Casimir
 • Casimire
 • Matthias Casimirus
 • M. K. Sarbeŭski
 • Macej Kazimir Sarbeŭski
 • Matthias Casimirus Sarbevius
 • Matthias Sarbiescius
 • Mathias Casimir Sarbieuius
 • Matth. Casimiri Sarbievii
 • Motiejus Kazimieras Sarbievijus
 • Sarbievius
 • ... Sarbievius
 • Maciej Sarbievius
 • Mathias C. Sarbievius
 • Mathias Casimir Sarbievius
 • Mathias Casimirus Sarbievius
 • Matthias Casimir Sarbievius
 • Sarbievius, Matthias Casimirus
 • Matthias Casimirus Sarbievius
 • Casimir Matthias Sarbievski
 • Mathias Casimirus Sarbievus
 • Matthias C. Sarbievus
 • Sarbiewski
 • (Sarbievius) Maciej Kazimierz Sarbiewski
 • Kazimierz Maciej Sarbiewski
 • M. K. Sarbiewski
 • Maciei Kazimierz Sarbiewski
 • Maciej K. Sarbiewski
 • Maciey Sarbiewski
 • Mathias Casimire Sarbiewski
 • Matthias Cas Sarbiewski
 • Matthias Casimir Sarbiewski
 • Matth. Casimirus Sarbivius
 • Matthias Casimirus Sarbivius
 • Motiejus Kazimieras Serbieyijus
 • Maciej Sarbiewski
 • Мацей Казімір Сарбеўскі
 • Матей Казимир Сарбевский
 • Сарбевскій Матей Казимир

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

 1. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.

Recommended Citation

Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/1002/.