Franciszek Ksawery Michał Bohusz (1746–1820)

VIAF: 101996317XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Alternate names

  • Xawier Bohusz
  • François-Xavier Michel Bohusz
  • Xawier Michał Bohusz
  • Michał Xawier Bohusz
  • Ksawery Michał Bohusz
  • Xaw. Mich Bohusz

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Franciszek Ksawery Michał Bohusz (1746–1820). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/1007/.