Stanisław Solski (1622–1701)

VIAF: 245728898XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Relations

Alternate names

  • Stanisław Solski
  • Stanislaus Solski

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  3. 725 Paszenda, J. (2001): “Solski, Stanisław”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, pp. 3592-3593.

Recommended Citation

Stanisław Solski (1622–1701). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/12/.