Prince Aleksander Michał Lubomirski (1614–1677)

Non-Jesuit • VIAF: 165119458XML JSON RAW

Biographical data

Relations from others

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 8 “John III Sobieski”. Accessed July 12, 2020.

Recommended Citation

Prince Aleksander Michał Lubomirski (1614–1677). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/15/.