Georgius Schönberger (1596–1645)

VIAF: 22481468XML JSON RAW

Biographical data

Career

Relations from others

Alternate names

  • Johann Georg Schönberger
  • Georgius Schönperger
  • Georg Schönberger
  • Georgius Schonberger

May include data from viaf.org

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 10 Schuppener, Georg (1999): “Jesuitische Mathematik in Prag im 16. und 17. Jahrhundert (1556-1654)”. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig.

Recommended Citation

Georgius Schönberger (1596–1645). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/21/.