Jowin Fryderyk Bystrzycki (1737–1821)

XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Relations from others

Alternate names

  • Jovien Frédéric Bystrzycki

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Jowin Fryderyk Bystrzycki (1737–1821). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/31/.