Jan Bohomolec (1724–1795)

VIAF: 34845218XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Relations from others

Alternate names

  • Jean Bohomolec
  • Jan Chryzostom Bohomolec
  • Jan Bohomolec
  • Jan Chrzciciel Bohomolec
  • Joannes Bohomolec

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 639 Paluszkiewicz, F.; Piechnik, L. (2001): “Łuskina, Stefan”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, pp. 2443-2444.

Recommended Citation

Jan Bohomolec (1724–1795). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/32/.