Franciszek Narwojsz (1742–1819)

XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Relations from others

Alternate names

  • Franciszek Narwos
  • Franciszek Narwoysz

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Franciszek Narwojsz (1742–1819). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/33/.