Jakub Nakcjanowicz (1725–1796)

XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Alternate names

  • Jokūbas Nakcijanavičius
  • Jacques Nakcyanowicz

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  3. 463 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome V.

Recommended Citation

Jakub Nakcjanowicz (1725–1796). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/35/.