Adam Adamandy Kochański (1631–1700)

VIAF: 40198674XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Alternate names

 • Adamandus Kochański
 • Adamand Kochanski
 • Adam Adamandy Kochański
 • Adam A. Kochanski
 • Adam Adamandus Kochański
 • Adam Kochański
 • Adam Adamady Kochánski
 • A. A. K.
 • Adam Adamandus Kochannski
 • Adamus Adamandus Kochannski
 • Adam Adamandus Kochanski
 • Adam Adamus Kochanski
 • Adamus Adamandus Kochanski
 • Adam Adamady Kochansky
 • Adam Adamandus Kochansky
 • Adamandus Adamus Kochański
 • Adamus Adamandus Kochański
 • Adam Kochanski Adamandy
 • Адам Коханский

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

 1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
 2. 208 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome IV.
 3. 216 Grzebień, L.; Paluszkiewicz, F. (2001): “Kochański, Adam (Adamandus)”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, p. 2209.

Recommended Citation

Adam Adamandy Kochański (1631–1700). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/37/.