Andrzej Gawroński (1740–1813)

VIAF: 69682802XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations

Relations from others

Alternate names

 • Andrzej Gawroński
 • Andreas Episcopus Cracoviensis
 • Andrzej Gawronski
 • Andreas Rawa Gawroński
 • Andrzej Rawicz Gawroński
 • Je̜drzej Gawroński
 • Gawroński
 • Andreae Rawa Gawroński
 • Andrzey Rawa Gawroński
 • Jędrzej Gawroński
 • Andrzej Rawicz-Gawroński

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

 1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
 2. 708 Paszenda, Jerzy (2004): “Nauczanie architektury w szkołach jezuickich XVIII wieku”. In: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Ed. by Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 385-402.

Recommended Citation

Andrzej Gawroński (1740–1813). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/39/.