Ludwik Hoszowski (1732–1802)

XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Relations

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Ludwik Hoszowski (1732–1802). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/41/.