Benedykt Dobszewicz (1722–1794)

VIAF: 12661879XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations from others

Alternate names

  • Benedictus Dobszewicz
  • Benoît Dobszewicz
  • Benediktas Dobševičius

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 170 Rabikauskas, P.; Bargiel, F. (2001): “Dobševičius (Dobszewicz), Benediktas (Benedykt)”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, pp. 1132-1133.

Recommended Citation

Benedykt Dobszewicz (1722–1794). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/44/.