Wojciech Przecław Bystrzonowski (1699–1782)

VIAF: 165510430XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Alternate names

  • Adalbert Bystrzonowski
  • Wojciech Bystrzonowski
  • Wojciech Bystrzanowski
  • A. Bystrzonowski
  • Wojciech Przecław Bystrzonowski
  • Woyciech Bystrzonowski

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Wojciech Przecław Bystrzonowski (1699–1782). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/46/.