Grzegorz Arakiełowicz (1732–1798)

VIAF: 77471155XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Alternate names

  • Grzegorz Arakiełowicz
  • Gregorius Arakiełowicz

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.

Recommended Citation

Grzegorz Arakiełowicz (1732–1798). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/47/.