Gabriel Rzączyński (1664–1737)

VIAF: 300611675XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Alternate names

  • Gabriel Rzaczynski

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

  1. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  2. 13 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome VII.

Recommended Citation

Gabriel Rzączyński (1664–1737). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/778/.