Józef Rogaliński (1728–1802)

VIAF: 103295388XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Relations

Relations from others

Alternate names

  • Pierre Rogaliński
  • Józef Feliks Rogaliński
  • Józef Rogaliński
  • J. Rogaliński
  • Joseph Łodzia Rogaliński

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 692 Paszenda, J. (2001): “Rogaliński, Józef Feliks”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, pp. 3378-3379.
  3. 708 Paszenda, Jerzy (2004): “Nauczanie architektury w szkołach jezuickich XVIII wieku”. In: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Ed. by Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 385-402.

Recommended Citation

Józef Rogaliński (1728–1802). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/8/.