Wawrzyniec Susliga (1580–1641)

VIAF: 306409526XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Related subjects

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.

Recommended Citation

Wawrzyniec Susliga (1580–1641). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/9/.