Benedykt Gabriel Woronowski (1743–1790)

VIAF: 166323863XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Relations

Alternate names

  • Benedykt Gabriel Woronowski
  • Bened Woronowski
  • Benedykt Woronowski
  • Benoit Woronowski

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  2. 708 Paszenda, Jerzy (2004): “Nauczanie architektury w szkołach jezuickich XVIII wieku”. In: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Ed. by Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 385-402.

Recommended Citation

Benedykt Gabriel Woronowski (1743–1790). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/966/.