Jean Joseph Rossignol (1726–1817)

XML JSON RAW

Biographical data

Career

Relations from others

Alternate names

  • Jean-Joseph Rossignol

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 13 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome VII.
  3. 91 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome III.

Recommended Citation

Jean Joseph Rossignol (1726–1817). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/945/.