Faustyn Grodzicki (1710–1787)

VIAF: 166314480XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Relations from others

Alternate names

  • Faustin Grodzicki
  • Faustyn Grodzicki
  • Faustinus Grodzicki

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.

Recommended Citation

Faustyn Grodzicki (1710–1787). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/25/.