Jacobus Heinisch (1718–1771)

XML JSON RAW

Biographical data

Career

Relations from others

Alternate names

  • Jacques Heinisch

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 11 Schuppener, Georg; Mačák, Karel (2002): “Prager Jesuiten-Mathematik von 1600-1740”. Leipzig.
  3. 208 Sommervogel, Carlos (Ed., Reprint 1960): Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome IV.

Recommended Citation

Jacobus Heinisch (1718–1771). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/327/.