Oswald Krüger (1598–1655)

VIAF: 80873441XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Relations

Alternate names

  • Oswald Krygier
  • Oswald Krieger
  • Oswald Kriger
  • Oswald Kryger
  • Oswald Krüger
  • Oswald Krueger

May include data from viaf.org

Related subjects

Relations

Relation Graph

enlarge

Sources

  1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
  2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  3. 616 Rabikauskas, P. (2001): “Krüger (Krieger, Krygier), Oswald”. In: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Ed. by Charles O'Neill, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, p. 2229.

Recommended Citation

Oswald Krüger (1598–1655). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/36/.