Grzegorz Kniażewicz (1737–1804)

VIAF: 162178958XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Alternate names

 • Grzegorz Kniaziewicz
 • Grégoire Kniazewicz
 • Jerzy Grzegorz Kniaziewicz
 • Jerzy Grzegorz Kniażewicz
 • J. G. K.
 • J. G. K
 • J.G.K
 • J.G.K.
 • Grzegorz Kniażewicz

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

 1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
 2. 708 Paszenda, Jerzy (2004): “Nauczanie architektury w szkołach jezuickich XVIII wieku”. In: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Ed. by Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 385-402.

Recommended Citation

Grzegorz Kniażewicz (1737–1804). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/40/.