Wojciech Tylkowski (1624–1695)

VIAF: 100199241XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Miscellaneous

Alternate names

 • Wojciech Tylkowski
 • Adalbertus Tilkowski
 • Albert Tilkowski
 • Vojcech Tylkoŭski
 • Adalbert Tylkovski
 • Adalbertus Tylkovski
 • Adal'bert Tylkovskij
 • Adalbert W. Tylkowski
 • Adalbert Tylkowski
 • Adalbertus Tylkowski
 • Albert Tylkowski
 • Albertus Tylkowski
 • Adalbert Tylkowsky
 • Adalbertus Tylkowsky
 • Wojciech Tylkowsky
 • Woyciech Tylkowsky
 • Adalbert Tylkuski

May include data from viaf.org

Related subjects

Sources

 1. 2 Lisiak, Bogdan: “Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku: słownik bio-bibliograficzny”. Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.
 2. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.

Recommended Citation

Wojciech Tylkowski (1624–1695). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/6/.