Józef Cytowicz (1771–1846)

XML JSON RAW

Biographical data

Education

Career

Related subjects

Sources

  1. 5 Grzebień, Ludwik (Ed.): “Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”.
  2. 708 Paszenda, Jerzy (2004): “Nauczanie architektury w szkołach jezuickich XVIII wieku”. In: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Ed. by Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 385-402.

Recommended Citation

Józef Cytowicz (1771–1846). In: Jesuit Science Network, version 03/11/2018. URL: http://jesuitscience.net/p/978/.